Nhà Cho Thuê – Khu Southwest

0
10

Nhà có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1,800 Sq.Ft.

Sau lưng Lee Sandwiches, đi bộ ra HK 4 – 5 phút.

832-359-2046

277-1957/1525