Nhà Hàng Cần Người – Khu Katy

0
3

Nhà hàng Việt Nam vùng Katy (I-10) cần tuyển người làm bếp Full time/ Part time.

Lương $135/ngày.

832-231-6856

310-1961/1529