Nhà Hàng Cần Người – Khu Katy 77449

0
4

Nhà hàng Việt khu Katy 77449 (góc I-10 & Mason) cần tuyển nhiều phụ bếp và phục vụ Full time hay Part time.

Lương cao, nhiều ưu đãi.

Gọi / Text: Nhi 832-277-1616 * Gọi: 281-717-4240

432-1975/1543