Nhà Hàng Cần Người – New! New! New!

Nhà hàng chúng tôi đang tuyển nhiều vị trí lương cao như: Tiếp tân, chạy bàn, đầu bếp, nhân viên bếp chiên …

Ứng viên quan tâm, vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: 832-756-6516

Previous articleCần Thợ Massage – Southwest
Next articleCần Thợ Bột – khu vực Gessner và W.Airport