Nhà Hàng Cần Người – Victoria, TX

0
6

Cần bếp trưởng có thể nấu điểm tâm, có kinh nghiệm.

Tiệm mở cửa lúc 5:30 am

Lương từ $3000/ tháng.

Làm 6 ngày/ tuần.

Tiệm cách HK 4 khoảng 1h45′ (khu 59 South)

Ben: 361-572-8538 (T) * 361-218-6397 (C)

353-1981/1549(6m)