PHÒNG CHO THUÊ – BEECHNUT VÀ DAIRY ASHFORD


Nhà ít người dư phòng cho share, đầy đủ tiện nghi. Không nấu ăn, nhà sạch sẽ, chỉ cho share 1 phòng. Đường Beechnut và Dairy Ashford. Ưu tiên nam, $400/1 tháng.

Xin liên lạc Hương: 832-231-1164

Previous articleCần Thợ Gấp Nails – Khu Kroger
Next articleAuto Repair Shop For Rent – Vùng Southwest