PHÒNG CHO THUÊ – HW6 & 529

Nhà khu HW6 & 529, 2 phòng cho share. Bao điện, nước, giặt sấy, Internet. Khu an ninh, $350/tháng. Northwest.

Xin liên lạc: 713-314-7091


Previous articleNga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chăng? Giải thích lời cảnh cáo của Putin
Next articleTownhouse Cho Thuê – Khu Southwest