SANG TIỆM PHARMACY – COOK & BELLAIRE

Cần sang tiệm Pharmacy Tiệm hoạt động 20 năm có lượng khách ổn định từ nhiều văn phòng Bác Sĩ, Nha Sĩ và nhiều khách từ bên ngoài. Vị trí Cook & Bellaire. Vì muốn về hưu nên cần sang với giá rất mềm. Đảm bảo một năm sẽ lấy lại vốn. Nếu ai quan tâm sẽ được coi Doanh thu khi muốn mua tiệm.

Ai quan tâm xin liên hệ: 832-766-4449

Previous articleBán Tiệm Nails – 32 FM 1960 West Houston, 77090
Next articlePhilippines, Mỹ tổ chức tập trận lớn nhất trong nhiều năm