SangTiệm Dryclean Substation – Medical Center

Sang tiệm Dry Clean Substation và Sửa đồ. Tiệm ở Medical Center, tiệm hoạt động trên 30 năm. Chủ về hưu, tiền rent rẻ.

Xin liên lạc: 832-352-9477

Previous articleNữ đại gia vợ của tân Thủ tướng Anh là ai?
Next articleĐài Loan: Trung Quốc có thể tăng ‘tấn công’ ngoại giao lên Đài Bắc