Share phòng – Bellaire & Howell Sugar Land

0
10

Share phòng $300, $350 & $400 up. Khu Bellaire & Howell Sugar Land.

Phòng mới tân trang, có phòng tắm riêng.

Bao điện nước, giặt sấy, internet.

Ưu tiên độc thân & ít nấu nướng.

Kim: 787-359-6854

Hoàng: 832-606-1656 (text only)

284-1974/1542(6m)