Share Phòng – Bellaire & Hwy 6

0
23

Nhà trên đường Bellaire & Hwy 6 có phòng cho share.

$320/tháng.

Bao điện nước, giặt sấy, internet.

832-836-9081 * 281-558-7460

391-1970/1538