Share Phòng – Bellaire & Hwy 6

0
15

Nhà mới còn dư phòng cho thuê, khu an ninh, yên tĩnh, gần Bellaire & Hwy 6.

Bao điện nước, giặt sấy, internet. Có thể phụ coi nít.

Cô Bùi: 281-384-4803

226-1951/1419