Share Phòng – Cách chợ VN 5 phút

0
14
  • Phòng mini Master bedroom: $430
  • Phòng lớn: $350
  • Phòng nhỏ: $300

Nhiều chỗ parking, cách chợ VN 5 phút.

832-289-7619 * 832-247-6959

282-1957/1525