Share Phòng – Gần chợ HK 3

0
29

Nhà có 2 phòng lớn, gần chợ Thắng Hưng & Hong Kong 3.

Điều kiện dễ dàng cho đồng hương.

Chị Nguyệt : 832-298-4534 / 832-298-4523