Share Phòng – Hwy 6 & Clay Rd

0
4

Nhà ở Hwy 6 & Clay Rd.

Phòng rộng rãi, thoáng mát, free wifi.

Bao giặt sấy, điện nước.

$350/tháng.

Cô Hương: 832-768-8167

356-1966/1534