Share Phòng – Khu Greenhouse

0
14

Nhà khu Greenhouse, giữa chợ Đồng Khánh & chợ Cà Mau có 2 phòng trống cho thuê.

Cô Hương: 713-584-7877

Cô Mẫn: 281-686-7060

308-1960/1528