Share Phòng – Synott & Bissonnet

0
7

Nhà yên tĩnh, sạch sẽ, gần chùa VN có dư phòng cho độc thân share.

Bao điện nước, giặt sấy, internet.

$330/tháng.

Chú Minh: 281-704-7643

364-1966/1534