Share Phòng – Synott & Bissonnet

0
18

Nhà góc đường Synott & Bissonnet, gần chùa Việt Nam, yên tĩnh, dư phòng cho share.

  • Phòng lớn: $380/tháng (tắm và restroom nối liền cửa phòng)
  • Phòng vừa: $330/tháng

Cho Nam độc thân. Bao điện nước, giặt sấy, internet.

Chú Minh: 281-704-7643

246-1953/1521