Share Phòng – Westheimer & Dairy Ashford

0
15

Nhà ở góc đường Westheimer & Dairy Ashford. Nhà rộng, thoáng, có phòng cho thuê.

Miễn điện nước, giặt sấy, internet.

Cô Dung: 281-935-2422

243-1953/1521