Sốc với cảnh dân Afghanistan chen nhau bám càng máy bay rời khỏi Kabul

0
8