Tiệm Nail Cần Bán – Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Cần bán tiệm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + Beltway 8. Khách trắng, tip cao, 7 ghế, 4 bàn … 1,000 sqft. Giá thuê $2,000, supply đầy đủ. Mua lại thì vào làm thôi, giá bán hữu nghị, thương lượng. Chủ muốn nghĩ hưu.

Cần xin liên lạc Hà: 713-382-9254

Previous articleHải quân Mỹ triển khai tàu không người lái nhằm kiểm soát Ấn Độ-Thái Bình Dương | VOA Tiếng Việt
Next articleSang Tiệm May – Khu Woodland (North 45)