TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC

tim nguoi, can nguoi

Cần phụ nữ trên 50, chăm sóc bà 87 tuổi. Bao ăn ở, lương $2,500/tháng. Nếu làm tốt, tăng lương sau 6 tháng.

Điện thoại sau 2:00PM, bà Tuyết: 281-989-1636

Previous articleCHO THUÊ PHÒNG – Beechnut & Eldridge
Next articleCẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC