Tổng thống Ukraine cảm ơn bằng tiếng Nhật, kêu gọi thêm chế tài đối với Nga

Previous articleStotenberg: NATO có thể tăng thêm quân ở sườn phía đông
Next articleNga đang sa lầy tại Ukraine?