Trại Gà Cần Người – Cách Houston 1h45′

0
3

Trại gà cần người cần tuyển người lấy trứng gà, cách Houston 1h45′ lái xe.

Bao ăn ở. Lương $400/máy/tháng.

714-746-2097 * 714-478-8994

303-1960/1528