Trại Gà Cần Người – Cách Houston 1h45′

0
12

Trại gà cần người cần tuyển người lấy trứng gà, cách Houston 1h45′ lái xe.

Bao ăn ở. Lương $1,300 – $1,500/tháng (tùy theo kinh nghiệm).

714-746-2097 * 714-478-8994

303-1960/1528