TUYỂN NHÂN VIÊN – Bellaire/Southwest Houston

Văn phòng Bác sĩ chuyên khoa vùng Bellaire/Southwest Houston cần tìm nhân viên dài hạn.
* Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
* Cần tìm người có kinh nghiệm, vui vẻ. Chăm chỉ và có óc cầu tiến.
* Có benefit và retirement plan for permanent employees.

Please email resume to: houstoncardiology@gmail.com Hoặc liên lạc: 832-930-7794

Previous articleDự định tái tranh cử của ông Biden chưa có gì chắc chắn sẽ được đảng để cử | VOA Tiếng Việt
Next articleCHO SHARE PHÒNG – Sugarland