Tuyển Nhân Viên – North Houston

0
41

Công ty: JDDA Concession Management

Tất cả ứng viên trên 18 tuổi đều có thể xin ứng tuyển vào các vị trí sau:

  • Nhân viên thâu ngân – bếp : $12 – $14
  • Giám sát viên: $16 – $17
  • Quản lý: $40,000 – $60,000

Benefits: 1 tuần nghỉ phép và bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc

Điều kiện: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và vượt qua quy trình cấp thẻ sân bay

Văn phòng (JDDA): 281-233-7624

hoặc email: Achaib@jddagroup.com

173-1944/1512