Tuyển Thợ May – WillowBrook Area 77066

Hợp đồng bán thời gian
A Finish Touch tìm kiếm thợ may để giúp sản xuất Cà vạt và các mặt hàng khác (nếu cần). Chúng tôi đang tìm kiếm những thợ may độc lập có kinh nghiệm, những người có máy móc riêng, chẳng hạn như máy công nghiệp/máy một kim. Chúng tôi cung cấp tất cả các vật liệu bao gồm vải, trang trí, cúc áo … Phải có khả năng tuân theo các hướng dẫn, mô tả kỹ thuật và cách may.
Đây là công việc bán thời gian (1099). Giờ làm việc linh hoạt nhưng dự án phải được hoàn thành trước hạn chót đã thiết lập. Các mặt hàng được may là các mẫu riêng không thể sao chép để sử dụng cho mục đích cá nhân. Thanh toán được thiết lập trên cơ bản cho mỗi mặt hàng.
Yêu cầu kinh nghiệm: ít nhất 3 năm.
Ngôn ngữ ưu tiên: Tiếng Anh, Tiếng Việt chấp nhận được.

Vui lòng liên lạc SHERRI: 281-444-4504

Previous articleThe Vietnam Post #1598 (01.20.2023)
Next articleBán Tiệm Nails – Beaumont, TX