Văn Phòng Cần Người – Southwest

0
10

Medical Clinic vùng Southwest cần tuyển nhân viên thông thạo tiếng Anh/ Việt và biết sử dụng computer.

Full time / Part time.

Mở cửa thứ Hai đến thứ Bảy. Nghỉ thứ Năm.

Xin gọi số 713-320-6382 & để lại lời nhắn.

167-1944/1512