Cần Thợ Nails – Khu Katy

0
10

Tiệm Nail trong khu Walmart ở Katy cần gấp nhiều thợ Nails Nữ biết làm bột và tay chân nước.

Bao lương tùy theo khả năng.

832-457-5342 / 832-605-2846