CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

tim nguoi, can nguoi

Cần người trông hai bé (3 tuổi và 6 tuổi đang đi học) và giúp việc nhà. Làm 4 tới 7 ngày một tuần, lương từ $100-$120/ngày theo khả năng. Nhà gần Galleria

Xin vui lòng liên lạc Cô Trâm: 210-313-3213 hoặc Vy: 210-833-6366

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2033 (02.11.2023)
Next articleCHO SHARE PHÒNG – GẦN NHÀ THỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ