(713) 777-4900

62.5 F
Houston
Monday, October 3, 2022

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lần đầu tiên có nữ thẩm phán da...

TT Joe Biden và bà Ketanji Brown Jackson theo dõi buổi bỏ phiếu của Thượng Viện tại phòng Roosevelt, Tòa Bạch Ốc, 7 tháng...