CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC

tim nguoi, can nguoi

Cần người làm trong tiệm rượu. Chất hàng, dọn dẹp, tính tiền. Khu 288 – Beltway 8. Lương tùy theo kinh nghiệm.

Xin vui lòng gọi: 713-806-6114

Previous articleTÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC
Next articleCần Thợ Nails – Cách Việt Hoa 15 Phút Lái Xe