Ngày càng nhiều người gốc Á và da màu sở hữu súng ở Mỹ | VOA Tiếng Việt

Previous articleThương Mại Việt Nam #1994 (05.10.2022)
Next articleUkraine đẩy lùi quân Nga, hạn chế dòng khí đốt sang Châu Âu