Người biểu tình xem APEC ở Mỹ là cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe | VOA Tiếng Việt

Previous articlePhần Lan tố Nga đẩy người xin tị nạn đến biên giới Phần Lan
Next articlePhilippines bác bỏ khi Trung Quốc đòi phải thông báo trước về hoạt động tiếp liệu