During COVID-19 pandemic, our office still opens during normal business hours. You may continue to read our printed newspapers, as well as online Báo Giấy Online in our website while staying home.

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là một trong những công ty truyền thông báo chí cho cộng đồng Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ. Bắt đầu năm 1975 tại Houston, Texas, chúng tôi đã phát triển trong lĩnh vực truyền thông toàn diện bao gồm nhiều ấn bản báo, tin tức trực tuyến, mạng xã hội và cơ sở in ấn.

The Vietnam Post, là một tờ báo phong cách chính thống và toàn diện. Thương Mại Việt Nam là tờ báo tuần, xuất bản vào mỗi thứ Ba, và Thương Mại Cuối Tuần là một tạp chí hàng tuần phát hành mỗi thứ Bảy. Tất cả các ấn phẩm của chúng tôi đều có sẵn với định dạng giấy điện tử và có thể truy cập miễn tại e-Newspaper. Chúng tôi đã không chỉ phục vụ các cộng đồng châu Á và Việt Nam trong khu vực Greater Houston, mà còn trong khu vực và các thành phố lân cận. Từ năm 1970, các tờ báo của chúng tôi đã được đánh giá là tờ báo tiếng Việt đi đầu và có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng người Việt Nam trong khu vực.

Cộng đồng người Việt là cộng đồng lớn nhất trong số tất cả các nhóm dân tộc châu Á ở khu vực Greater Houston. Do dân số đông, tăng nhanh và nhu cầu ngày càng tăng về mọi mặt, do đó chúng tôi xây dựng công ty in ấn Blue Star Web Printing Company vào năm 2004. Đây là công ty in ấn thương mại không những in các ấn phẩm báo của chúng tôi mà còn nhiều tờ báo, tạp chí, sách, danh mục và tất cả các định dạng khác nhau của sản phẩm in trên toàn quốc.

Các Nhà Bảo Trợ