Chiến đấu cơ vần vũ ở biên giới Romania-Ukraine, bảo vệ sườn đông NATO | VOA Tiếng Việt

Previous articleHệ tư tưởng ‘Đại Nga’ là động lực sâu xa cho cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin?
Next articleThành viên NATO, Slovakia, gửi vũ khí cho Ukraine